Промене у обиму акредитације

ПРОМЕНЕ У ОБИМУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ

За проширење обима акредитације акредитовано тело за оцењивање усаглашености се може пријавити у било које време током важења акредитације, што укључује и проширење обима акредитације у поступку обнављања акредитације, с тим што се у том случају не подноси пријава за проширење обима акредитације већ се у траженом обиму акредитације идентификују послови оцењивања усаглашености за које тело за оцењивање усаглашености није акредитовано. Тражено проширења обима акредитације АТС преиспитује и доноси одлуку о томе да ли ће се оцењивање у сврху проширења обима акредитације спровести током редовног надзорног оцењивања или у посебном поступку, на захтев тела за оцењивање усаглашености.
Проширење обима акредитације не утиче на рок важења акредитације.  

СМАЊЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Обим акредитације акредитованог тела за оцењивање усаглашености се може смањити на захтев тела за оцењивање усаглашености или на препоруку тима за оцењивање, након завршеног поступка оцењивања, односно на основу предлога Комисије за акредитацију.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о смањењу обима акредитације.