Обнављање акредитације

ОБНАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености које жели да обнови акредитацију, писаним путем обавештава АТС, најмање 9 месеци пре истека важеће акредитације и доставља пријаву за обнављање акредитације са пратећом документацијом. Поновно оцењивање у поступку обнављања акредитације се, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације.
Уколико из оправданих разлога акредитовано тело за оцењивање усаглашености не достави Пријаву за обнављање акредитације са пратећом документацијом 3 месеца пре истека важеће акредитације, АТС неће спроводити поступак обнављања акредитације, а тело за оцењивање усаглашености може да поднесе Пријаву за акредитацију, која ће се решавати у складу са поглављем 4 ових Правила.
Поновно оцењивање се спроводи на исти начин као и почетно оцењивање, с тим да се изоставља прелиминарна посета.

Доношење одлуке о обнављању акредитације се врши на исти начин као и доношење одлуке о додели акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а да се не обнови акредитација.

Уколико је акредитовано тело за оцењивање усаглашености поднело пријаву АТС-у за обнављање акредитације у предвиђеном року, а одлука о обнављању акредитације није донета до истека важеће акредитације, а само кашњење је проузроковано од стране АТС-а, директор може донети одлуку о продужењу акредитације, до доношења одлуке о обнављању акредитације, а најдуже до 3 месеца од истека претходне акредитације.