Језик поступка акредитације

ЈЕЗИК ПОСТУПКА АКРЕДИТАЦИЈЕ

АТС спроводи поступак акредитације на српском језику. У случајевима прекограничне акредитације односно ангажовања страног оцењивача у тиму за оцењивање, оцењивање или део оцењивања се спроводи на енглеском језику, односно другом договореном језику.